Těžba dřeva

Vytahování kůrovce z lesa

Tahání klád traktorem