Rizikové kácení, arboristika, prořezávání stromů

Jsme schopní vám zajistit i rizikové kácení či prořezávání. To je nutné v případě, že  není možné strom pokácet standartní těžební metodou. Jedná se například o stromy nahnuté či větvené nad budovami, elektrickým vedením, vychýlené od požadovaného směru pádu, stromy u veřejných prostor, kde může jejich pád nevhodným směrem poškodit nějaký majetek (hřbitovy, pozemní komunikace, ulice v obci), apod.

 

Při takto nebezpečném kácení nebo prořezávání je možné postupovat několika způsoby. Např. přetáhnutím stromu lanem (navijákem) na požadovanou stranu, ve stísněných podmínkách seřezáváním od špičky po částech dolů stromolezcem nebo postupným ořezáváním z plošiny. Maximálně efektivní způsob, a tedy i nejlevnější, se dá stanovit až po obhlídce konkrétního stanoviště.

 

Vytěženou kulatinu můžeme vykoupit a rovněž provedeme úklid větví štěpkováním, případně odvrézování pařezu frézou.